POROD

Je dobré si uvědomit, že způsob jakým rodíme je ovlivněn naším životním stylem, tempem, uspořádáním mezilidských vztahů, zkušenostmi vlastními, ale i našich předků, kultury, z které vycházíme a v neposlední řadě informacemi, kterými jsme doslova zahlceni.

Avšak pro hladký průběh porodu je nutné VZDÁT SE všech naučených společenských rolí, přetvářek a sebeovládání. Zcela se uvolnit, vnímat své instinkty, neztrácet víru ve vlastní tělo, což je pro současnou moderní ženu mnohdy velký problém.

Po porodu:

Některé ženy neumí mluvit o svých pocitech, natož o pocitech z porodu. Stydí se, skrývají a potlačují je. Mou snahou je ženám pomoci vyslovit nahlas své pocity, pojmenovat to, co cítí, co prožily. Snažit se vyrovnat a přijmout skutečnost, která nastala, přestože se může od jejich původních přání a přesvědčení zcela lišit.

Olga Krajíčková | telefon: +420 606 402 665 | mail: info@dulaolga.cz

vzhled webu | CVERO